PRODUCTES
TÈCNICS

AUTONIVELANTE

Morter AUTONIVELLANT
Fibrat

DESCRIPCIÓ:

Morter cementós a base d’àrids silicis i calcàries seleccionats, carbonats, resines, fibres i additius orgànics i inorgànics.

USOS:

Morter de fàcil aplicació amb excel·lent poder nivellant, per a la posterior col·locació de superfícies com ara ceràmica, catifes, terra radiant, parquet flotant, suro i diversos paviments.

   

REVOCO

Morter REVOCO

DESCRIPCIÓ:

El nostre revoco a base de ciment, amb calç, àrids, ciment Portland i additius especials que li confereixen una bona impermeabilitat i transpirabilitat, es pot aplicar manualment o amb una màquina de projecció. Disposem tant de revestiment fi com gruixut.

USOS:

Tant per a ús interior com exterior. Ideal per a obtenir un acabat llis fratejat en façanes, patis, aparcaments, etc.

          

REPARACION

Morter REPARACIÓ

DESCRIPCIÓ:

Morter cementós a base d’àrids seleccionats, ciment Portland i additius, que li atorguen una molt bona docilitat, adherència i manejabilitat.

USOS:

Reparació en treballs de maçoneria i elements constructius en general, reparacions superficials, estètiques de cants o cantonades, ancoratges de perfils, marcs de porta. Treballs tant verticals com horitzontals. Tant per a l’interior com per a l’exterior.