MORTERS

M-5

Morter M-5

DESCRIPCIÓ:

Morter a base d’àrids seleccionats, ciment Portland i additius, que li atorguen una molt bona docilitat, adherència i manejabilitat.

USOS:

Morter multiús per a treballs corrents de maçoneria. Per a aixecar parets, maçoneria tradicional amb maons, terrats, prefabricats, recreixements, parets de càrrega.

   

M-5B CAL

Morter M-5B Cal

DESCRIPCIÓ:

Morter industrial, compost de àrids seleccionats, cal, ciment Portland i additius especials. Gran plasticitat i impermeabilització gràcies a la combinació dels seus components.

USOS:

Emprat en ompliments i recreixements, per a aixecar murs, parets de càrrega, per a enlliscaments, maçoneria tradicional de teules, maons, terrassos, prefabricats. Ús a l’interior i a l’exterior.

   

Mortero 7,5

Morter M-7,5

DESCRIPCIÓ:

Morter a base d’àrids seleccionats, ciment Portland i additius, que li atorguen unes prestacions mecàniques extraordinàries. Gran plasticitat, alta retenció d’aigua.

USOS:

Construcció de parets, tabics, obra vista, blocs, prefabricats de formigó i termoargila. Execució de recreixements, soleres i ompliments. Usos tradicionals a l’interior i a l’exterior. Adaptat per enfoscar.

       

Mortero 7,5 Blanco

Morter M-7,5
Blanc

DESCRIPCIÓN:

Morter a base d’àrids especialment seleccionats, ciment blanc d’alta qualitat i additius, que li atorguen unes prestacions mecàniques extraordinàries i una gran puresa en el color.

USOS:

Construcció de parets, prefabricats de formigó, blocs i tabics. Execució de recreixements, soleres i ompliments. Usos tradicionals a l’interior i a l’exterior. Adaptat per enfoscar. Realització d’elements decoratius i ornamentals.

       

M-7,5 SILICEO

Morter M-7.5
Silici

DESCRIPCIÓ:

Morter industrial compost d’arenes silícies seleccionades, ciment Portland, àrids i additius especials. Òptima manejabilitat, docilitat i adherència.

USOS:

Especial per a un acabat de qualitat en revestiments. Ús a l’interior i a l’exterior.

   

M 10

Morter M-10

DESCRIPCIÓ:

Morter a base d’àrids seleccionats, ciment Portland i additius, que li atorguen una molt bona docilitat, adherència, manejabilitat i una resistència major.

USOS:

Morter específic per a construccions a l’exterior sotmeses a requisits estructurals. Aixecament de parets, pilars, tabics, recreixements, parets de càrrega.