CIMENTS
COLA

ECOBASIC

Ciment Cola ECOBASIC C1

DESCRIPCIÓ:

Adhesiu cementós d’origen convencional de color gris o blanc.

USOS:

Col·locació de ceràmica de petit format i d’absorció mitjana/alta en paviments interiors amb suports de morter.

 

EcoPlus

Ciment Cola ECOPLUS C1TE

DESCRIPCIÓ:

Adhesiu cementós estàndard de color gris o blanc, amb un lliscament reduït i un temps obert ampliat.

USOS:

Col·locació de ceràmica d’absorció mitjana/alta en interiors i paviments exteriors sobre enfoscats de morter. Apt per a l’aplicació en interior sobre suports de cartó-llum. Apt per a la col·locació de gresite, blocs de vidre i ceràmica de baixa absorció de petit/mitjà format en paviments interiors.

 

EcoPro

Ciment Porcel·lànic ECOPRO C2TE

DESCRIPCIÓ:

Adhesiu cementós porcel·lànic de color gris o blanc amb un lliscament reduït i un temps obert ampliat. Preparat especialment per a la col·locació de gres porcel·lànic.

USOS:

Col·locació de gres porcel·lànic, marbre, pedra o similars de petit o gran format, absorbents o no absorbents, en paviments de grans superfícies, etc., tant a l’interior com a l’exterior, paviments de trànsit intens i sobre paviment antic. També en alicatats exteriors quan no es demani deformabilitat mínima.

 

EcoFlex

Ciment Cola ECOFLEX C2TES1

DESCRIPCIÓ:

Adhesiu cementós deformable de color gris o blanc d’alt rendiment amb lliscament reduït i un elevat temps obert que permet la rectificació de peces sense descens, especialment preparat per a la col·locació de ceràmica de gran format.

USOS:

Col·locació de ceràmica, gres porcel·lànic, marbre, pedra o similars de gran format, absorbents o no absorbents, en el revestiment de façanes, paviments de grans superfícies, etc., tant a l’interior com a l’exterior, en els sòls de calefacció radiant, paviments de trànsit intens i piscines.

 

ECOFLEX-SUPER

Ciment Cola ECOFLEX SUPER C2TES2

DESCRIPCIÓ:

Adhesiu cementós super deformable de color gris o blanc de molt altes prestacions amb lliscament reduït i un elevat temps obert que permet la rectificació de peces sense descens, especialment preparat per a la col·locació de ceràmica de gran format en condicions extremes o que requereixen gran durabilitat.

USOS:

Col·locació de ceràmica, gres porcel·lànic, marbre, pedra o similars de gran format, absorbents o no absorbents, en el revestiment de façanes, paviments de grans superfícies, etc., tant a l’interior com a l’exterior, en els sòls de calefacció radiant, paviments de trànsit intens i piscines.

 

JUNTAS

Ciment JUNTES

DESCRIPCIÓN:

Morter cementós especial per realitzar juntes de ciment millorades a base de ciment, àrids seleccionats, polímers sintètics i additius impermeabilitzants, alta resistència a l’abrasió i baixa absorció d’aigua.

USOS:

Especialment dissenyat per al segellat de revestiments ceràmics horitzontals i verticals, tant a l’interior com a l’exterior. Farciment de juntes entre peces ceràmiques, mosaics, maons, pedra natural, marbre, paviments de formigó.