ÀRIDS
DE PEDRERA

Els nostres àrids de pedra natural són de classificació calcària. La seva característica principal és la seva estabilitat química i la seva resistència mecànica. L’extracció es realitza mitjançant voladura, per a la seva posterior classificació per mida i fragmentació.

   

Sorra
0-1 mm

AF-0-1-T-C

Sorra
0-2 mm

AF-0-2-T-C

Sorra

0-5 mm

AG-0-5-T-C

Garbancillo
5-11 mm

AG-5-11-T-C

Graveta
11-22 mm

AG-11-22-T-C

Ull Perdiu
2-4 mm

AF-2-4-T-C

Còdols
>40 mm

MACHACA

Rebuig
Todo Uno

RECHAZO

Zahorra Artificial
0-25 mm

ZAHORRA

Barreja
0-11 mm

AG-0_11-T-C

Nucli
Pedrera

NUCLEO

Escullera
Pedrera

ESCOLLERA

Sorra Natural
Rentada
0-2 mm; 0-4 mm

ARENA

Grava Natural
Rentada
6-12 mm; 12-20 mm

GRAVA

Barreja Natural
Rentada
0-12 mm

MEZCLA