POLÍTICA DE
QUALITAT

IDM aridos morteros
POLITICA DE QUALITAT Y MEDIAMBIENT

INVESTIGACIÓN DESARROLLO MORTEROS

A3-M
Revisió: 2
Data:
29/08/2023

Investigació Desarrollo Morteros S.L., fidel, des de que es va constituir, als principis de:

“La satisfacció del client, la nostra prioritat”

“La millor qualitat el millor servei”

“El compromís en la protecció del Medi ambient i la prevenció de la contaminació”

Estableix aquesta Política perquè sigui el marc de referència en l’establiment dels seus objectius de qualitat i Medi ambient, i es compromet amb:

El compliment dels requisits aplicables, en particular amb els acordats amb els clients mitjançant els acords subscrits i les comandes rebudes, amb altres parts interessades, i en tot moment amb la legislació i reglaments tècnics d’aplicació a l’organització i als productes que produeix i distribueix.

La millora continua dels sistema propi de gestió, a través de la investigació, la innovació, la incorporació de noves tecnologies, la millora de les primeres matèries, la sortida de nous productes al mercat, i la millora de l’acompliment mediambiental.

El creixement personal i professional de tots els integrants de l’organització, mitjançant la formació contínua, el foment de la seva participació en el disseny dels processos operatius i de gestió en l’aportació de millores.

Xavier Bergadà
Gerència IDM Morteros
Pontils, 29 d’agost de 2023

Firma IDM Morteros