Politica de qualitat i mediambient

Investigació Desarrollo Morteros S.L., fidel des que es va constituir als principis de : 

“La satisfacció del client, la nostra prioritat” 

” La millor qualitat el millor servei”

” El compromís en la protecció del Medi ambient i la prevenció de la contaminació”

Estableix aquesta Política perquè sigui el març de referència en l’establiment dels seus objectius de qualitat i Medi ambient, i es compromet amb: 

El compliment dels requisits aplicables, en particular amb els acor dardats amb els clients mitjançant els acords subscrits i les comandes rebudes, amb altres parts interessades, i en tot moment amb la legislació i reglaments tècnics d’aplicació a l’organització i als productes que produeix i distribueix. 

 

La millora continua dels sistema propi de gestió, a través de la investigació, la innovació, la incorporació de noves tecnologies, la millora de les ,matèries primeres, la sortida de nous productes al mercat, i la millora de l’acompliment mediambiental. 

 

El creixement personal i professional de tots els integrants de l’organització, mitjançant la formació continua, el foment de la seva participació en el disseny dels processos operatius i de gestió en l’aportació de millores. 

 

 

 

Xavier Bergadà 
Gerència IDM Morteros 
Pontils, 29 d’agost de 2023 

CONTACTE

Carretera Pontils a la Llacuna km 1.7
43421 Pontils (Tarragona)

Telèfon oficina: 977 881 487
Telèfon fàbrica: 977 881 161

administracio@idmmorteros.com