POLÍTICA DE
PRIVADESA

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSICE), INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. manifesta que el domini www.idmmorteros.com és propietat d’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L., amb CIF B55590772, i amb domicili al Carrer la plana 8 , 43420 Santa Coloma de Queralt (TARRAGONA)

Quina INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. consta inscrita al Registre Mercantil de XXXX, al Tom XXXX, Llibre XXXX, Foli XXXX i Full XXXX.

INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet. Amb els límits establerts a la llei, INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet d’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen aquesta corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet d’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i altres continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L.

De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. seran tractades sota la responsabilitat d’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L., i seu social al Carrer la plana 8, 43420 Santa Coloma de Queralt (TARRAGONA)

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la relació negocial i informar-vos dels nostres serveis així com donar resposta a les vostres consultes formulades a través del formulari web. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets daccés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Carrer la plana 8 , 43420 Santa Coloma de Queralt (TARRAGONA)

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat d’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. . Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme dependent, en són propietat exclusiva, llevat que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. , per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part del mateix podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. l’ús que L’USUARI pugui dur a terme, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquest web sense la prèvia autorització per escrit d’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L.

INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. no transfereix als usuaris la propietat del programari. L’usuari És el propietari del suport en què el programari és gravat. INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE MORTERS S.L. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.