MORTER
ARREBOSSAT

Morter CSIII Fi

DESCRIPCIÓ:

ARREBOSSAT és un morter d’acabat a base de ciment pòrtland, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen una extraordinària treballabilitat i adherència per a la posada en obra.

USOS:

Revestiment de façanes esquerdejades prèviament, tancaments de maó i bloc de formigó. Morter base per a posterior acabat amb pintura o altres acabats. Lliscat d’interiors. Aplicable en murs i sostres tant interiors com exteriors, manual o mecànicament.

AVANTATGES:
 • Hidrofugat
 • Excel·lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Aplicació manual o mecànica
 • Aplicable directament sobre el tancament o sobre un arrebossat previ de morter
 • Impermeable a l’aigua de pluja i permeable al vapor d’aigua

Mortero CSIII Gruix

DESCRIPCIÓ:

ARREBOSAT és un morter d’acabat a base de ciment pòrtland, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen una extraordinària treballabilitat i adherència per a la posada en obra.

USOS:

Revestiment de façanes, tancaments de maó i bloc de formigó. Morter base per a posterior acabat amb pintura o altres acabats. Lliscat d’interiors. Aplicable en murs i sostres tant interiors com exteriors, manual o mecànicament.

VENTAJAS:
 • Hidrofugat
 • Excel·lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Aplicació manual o mecànica
 • Aplicable directament sobre el tancament
 • Impermeable a l’aigua de pluja i permeable al vapor d’aigua

CONTACTE

Carretera Pontils a la Llacuna km 1.7
43421 Pontils (Tarragona)

Telèfon oficina: 977 881 487
Telèfon fàbrica: 977 881 161

administracio@idmmorteros.com