MORTER

Morter M-5

DESCRIPCIÓ:

MORTER M-5 és un morter de paleta a base de ciment Pòrtland, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen unes extraordinàries prestacions mecàniques i una gran treballabilitat per a la posada en obra.

USOS:

Construcció de fàbrica en murs i envans. Execució de recrescuts, soleres i farcits. Morter d’ús corrent en obra i obres de maçoneria. Usos tradicionals en interior i exterior.

AVANTATGES:
 • Gran plasticitat
 • Excel.lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Alta retenció d’aigua
 • Adaptat per a enfoscats

Morter M-5 B CALÇ

DESCRIPCIÓ:

MORTER M-5B CALÇ és un morter de paleta a base de ciment Pòrtland, Calç, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen unes extraordinàries prestacions mecàniques i una gran treballabilitat per a la posada en obra.

USOS:

Construcció de fàbrica en murs i envans. Execució de recrescuts, soleres i farcits. Morter d’ús corrent en obra i obres de maçoneria. Usos tradicionals en interior i exterior.

AVANTATGES:
 • Gran plasticitat
 • Excel.lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Alta retenció d’aigua
 • Adaptat per a enfoscats

Morter M-7.5

DESCRIPCIÓ:

MORTER M-7.5 és un morter de paleta a base de ciment Pòrtland, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen unes extraordinàries prestacions mecàniques i una gran treballabilitat per a la posada en obra.

USOS:

Construcció de fàbrica en murs i envans. Execució de recrescuts, soleres i farcits. Morter d’ús corrent en obra i obres de maçoneria. Usos tradicionals en interior i exterior.

AVANTATGES:
 • Gran plasticitat
 • Excel.lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Alta retenció d’aigua
 • Adaptat per a enfoscats

Morter M-7.5 HIDRÒFUG

DESCRIPCIÓ:

MORTER M-7.5 HIDRÒFUG és un morter de paleta a base de ciment Pòrtland, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen unes extraordinàries prestacions mecàniques i una gran treballabilitat per a la posada en obra.

USOS:

Construcció de fàbrica en murs i envans. Execució de recrescuts, soleres i farcits. Morter d’ús corrent en obra i obres de maçoneria. Usos tradicionals en interior i exterior.

AVANTATGES:
 • Gran plasticitat
 • Excel.lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Alta retenció d’aigua
 • Adaptat per a enfoscats

Morter M-7.5 SILÍCIC

DESCRIPCIÓ:

MORTER M-7.5 SILÍCIC és un morter de paleta a base de ciment Pòrtland, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen unes extraordinàries prestacions mecàniques i una gran treballabilitat per a la posada en obra.

USOS:

Construcció de fàbrica en murs i envans. Execució de recrescuts, soleres i farcits. Morter d’ús corrent en obra i obres de maçoneria. Usos tradicionals en interior i exterior.

AVANTATGES:
 • Gran plasticitat
 • Excel.lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Alta retenció d’aigua
 • Adaptat per a enfoscats

Morter M-7.5 BLANC

DESCRIPCIÓ:

MORTER M-7.5 BLANC és un morter de paleta a base de ciment Pòrtland, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen unes extraordinàries prestacions mecàniques i una gran treballabilitat per a la posada en obra.

USOS:

Construcció de fàbrica en murs i envans. Execució de recrescuts, soleres i farcits. Morter d’ús corrent en obra i obres de maçoneria. Usos tradicionals en interior i exterior.

AVANTATGES:
 • Gran plasticitat
 • Excel.lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Alta retenció d’aigua
 • Adaptat per a enfoscats

Morter M-7.5 BLANC HIDRÒFUG

DESCRIPCIÓ:

MORTER M-7.5 BLANC HIDRÒFUG és un morter de paleta a base de ciment Pòrtland, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen unes extraordinàries prestacions mecàniques i una gran treballabilitat per a la posada en obra.

USOS:

Construcció de fàbrica en murs i envans. Execució de recrescuts, soleres i farcits. Morter d’ús corrent en obra i obres de maçoneria. Usos tradicionals en interior i exterior.

AVANTATGES:
 • Gran plasticitat
 • Excel.lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Alta retenció d’aigua
 • Adaptat per a enfoscats

CONTACTE

Carretera Pontils a la Llacuna km 1.7
43421 Pontils (Tarragona)

Telèfon oficina: 977 881 487
Telèfon fàbrica: 977 881 161

administracio@idmmorteros.com