CIMENT
COLA

Ciment Cola Flexible C2TES1 Blanc

DESCRIPCIÓ:

El CIMENT COLA FLEXIBLE C2TES1 BLANC és un adhesiu de ciment d’altes prestacions formulat a base de ciment pòrtland, àrids seleccionats, additius orgànics i polímers que li atorguen una extraordinària deformabilitat i adherència.

USOS:

Col·locació de peces ceràmiques de baixa absorció en paraments i en sòls interiors i exteriors. Apte per a col·locació de peces porcelàniques i pedra natural de gran format en façanes.

AVANTATGES:
 • Elevada deformabilitat
 • Permet la rectificació de peces
 • Elevat temps obert
 • Millors prestacions mecàniques
 • Gran plasticitat
 • Sense despreniments

Ciment Cola Porcelànic C2TE Blanc

DESCRIPCIÓ:

CIMENT COLA PORCELANIC C2TE BLANC és un adhesiu de ciment d’altes prestacions formulat a base de ciment pòrtland, àrids seleccionats, additius orgànics i polímers que li atorguen una extraordinària treballabilitat, adherència i flexibilitat.

USOS:

Col·locació de peces ceràmiques de baixa absorció en paraments i en sòls interiors i exteriors. Apte per a col·locació de peces porcelàniques de format mitjà en exterior.

AVANTATGES:
 • Deformable
 • Permet la rectificació de peces
 • Elevat temps obert
 • Millors prestacions mecàniques
 • Gran plasticitat
 • Sense despreniments

Ciment Cola Plus C1TE

DESCRIPCIÓ:

CIMENT COLA C1 és un adhesiu de ciment d’altes prestacions formulat a base de ciment pòrtland, àrids seleccionats, additius orgànics i polímers que li atorguen una extraordinària treballabilitat i adherència.

USOS:

Col·locació de peces ceràmiques de mitjana i alta absorció en paraments interiors i en sòls interiors i exteriors. Apte per a col·locació de peces porcelàniques de petit format en interior i per a l’enrajolat de piscines.

AVANTATGES:
 • Permet la rectificació de peces
 • Elevat temps obert
 • Millors prestacions mecàniques
 • Gran plasticitat
 • Sense desprendiments

Ciment Cola C1

DESCRIPCIÓ:

CIMENT COLA C1 és un adhesiu de ciment convencional formulat a base de ciment pòrtland, àrids seleccionats i additius que li atorguen una gran treballabilitat i adherència.

USOS:

Col·locació de peces ceràmiques de mitjana i alta absorció en paraments i terres interiors. Apte per a col·locació de peces absorbents de petit format en interior.

AVANTATGES:
 • Permet la rectificació de peces
 • Millors prestacions mecàniques
 • Gran plasticitat
 • Sense despreniments

CONTACTE

Carretera Pontils a la Llacuna km 1.7
43421 Pontils (Tarragona)

Telèfon oficina: 977 881 487
Telèfon fàbrica: 977 881 161

administracio@idmmorteros.com